På hedejorden ved vores gård i Vittrup, få kilometer fra Løkken græsser Texelfår og Gotlændere på kløvermarkerne. Samtidig går der en lignende flok på markerne bag klitterne syd for Løkken hvor dyrenes opgave er at pleje arealerne for Skov og naturstyrelsen så de ikke gror til med uønsket vegatation. De lam der hvert år vokser op på disse arealer kan I købe her.

Målsætningen

Det er vores målsætning at lave avlsdyr og slagtelam med en høj frugtbarhed, høj tilvækst, ekstrem god muskelfylde og ringe fedtansætning, samt sikre vores dyr optimale vilkår der er etisk forsvarlige.

Besætningen

Vi har en fårebesætning af racen Texel. Besætningen er etableret i 1992 ved indkøb af fire gimmerlam. Det er de lam, der har dannet grundstammen i vores besætning, der i dag består af ca. 70 texel moderfår.